מוקד דיווח ומעקב אחרי תומכי חמאס וארגוני טרור

מוקד זה נועד להביא לדין כל אזרח או תושב ישראלי המזדהה עם שונאי ישראל ואויביה.

הזדהות עם מעשה טרור או עם ארגון טרור הינה עבירה פלילית לפי ס' 24 לחוק הטרור הישראלי.

אנו מתחייבים לטפל בכל פניה שתועבר דרך המוקד ולעקוב עד למיגור פושעים אלו מקירבנו.

אנא מלאו מידע מדויק ככל יכולתכם.

תודה!

חה"כ עמית הלוי חה"כ משה פסל

פרטי המדווח:
פרטי המסית לטרור:
פרטי המקרה:

לא נחיה לצד השטן הנאצי

© כל הזכויות שמורות